CLAAS kasvatab tulu ja seeläbi ka kasumlikkust

PRESSITEADE

       Püsiv areng põllumajandusmasinate turul hoolimata piirkondlikust põuast

  •              Müügitulu kasvas 3,4%, kerkides uuele kõrgusele: 3,88 miljardit eurot.
  •              Maksueelne kasum suurenes märgatavalt, jõudes 226 miljoni euroni.
  •              Investeering uurimis- ja arendustegevusse saavutas rekordtaseme.
  •              2019. aasta väljavaade: müügitulu kerge kasv ja stabiilne kasum.

Harsewinkel ja Düsseldorf, 12. detsember 2018.

Maailma juhtiv põllumajandusmasinate tootja CLAAS tõstis enda müügi uue rekordini, milleks on 3,889 miljardit eurot (eelmisel aastal 3,761 miljardit eurot). Selgelt paranes ka maksueelne kasum, mis oli 226 miljonit eurot (eelmisel aastal 184 miljonit eurot).

„Me jätkasime heitlikus turukeskkonnas kasvamist ja parandasime taas märgatavalt enda kasumlikkust. Tugev tõuge tuli eelkõige Saksamaalt ja Lääne-Euroopast,“ ütles CLAASi juhatuse eestkõneleja Hermann Lohbeck.

Ülemaailmne professionaalse põllumajandustehnika turg arenes ühenduste hinnangul sel aastal stabiilselt. Selle taustal suurendas CLAAS märgatavalt tulu niisugustes tuumikriikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Ida-Euroopa müügitulu puhul võis täheldada kerget projektidest tingitud langust. Väljaspool Euroopat oli pilt vastuoluline: samal ajal kui Põhja-Ameerikas müügitulu kohalikus vääringus kasvas, toimus Hiinas turu ebakindluse tõttu langus.

Rekordinvesteering uurimis- ja arendustegevusse

Uurimis- ja arendustegevuse investeeringud jõudsid uue rekordini, milleks on 233 miljonit eurot (eelmisel aastal 217 miljonit eurot). Viimase kümne aasta jooksul on see summa kahekordistunud.

CLAAS tõi esimese tootjana turule integreeritud roomikulahendusega söödakombaini, milleks oli mudel JAGUAR 960 TERRA TRAC. See uus ja auhinnatud kontseptsioon pakub parimat pinnasekaitset mis tahes oludes. JAGUARi on täiendatud uue ORBISe maisiheedriga, mis tagab optimaalse materjalivoo. TUCANO teraviljakombainide sari on jõudnud järgmise põlvkonnani, mille mudelivalik on suurem. Selles sarjas on esimest korda saadaval nõlvamudelid, mida saab kasutada kuni 18% kaldega.

Suuremad uuendused on toimunud ka söödakoristuses: lisaks äsja väljatöötatud ROLLANT 540 ruloonipressile esitleti esiniidukit DISCO MOVE, mis sobitub optimaalselt maapinna järgi.

Investeeringud põhivarasse suurenevad märgatavalt

Uute toodete kõrval investeeris CLAAS ka uuenduslikku töökeskkonda. Investeeringud põhivarasse suurenevad märgatavalt.Suund on seatud traktoriäri kasvatamisele, mis algas Le Mans’s peamise montaažiliini uuendamisest.

Laiendatakse ka kliendikeskset teenindust ja varuosaäri. Enamgi veel: Hammi ehitatakse uus kõrgladu, mis kasvatab kaubaaluse lahtrite arvu kahekordseks ehk 58 000-ni. Harsewinkeli peakorteris sai valmis uus masinaosade katsetus- ja kontrollikeskus. Lisaks sellele tehti suuremaid investeeringuid Suurbritannia ja Prantsusmaa uutesse jaotuskeskustesse.

Ülemaailmne töötajate arv pisut kasvab

CLAASi üleilmne töötajate arv veidike suurenes, jõudes 2018. aasta 30. septembril 11 132 inimeseni (eelmisel aastal 10 961). Sama suundumust võib märgata Saksamaal. Seal töötas majandusaasta lõpus 5295 töötajat (eelmisel aastal 5100). Praktikantide arv kerkis 2018. aastal 714-ni (eelmisel aastal 677).

CLAASi kontsern arvudes

(IFRS)

2018

Miljonites eurodes

2017

Miljonites eurodes

Muutus %

Müügitulu

3 889,2

3 761,0

+3,4

EBITDA

372,7

335,7

+11,0

Maksueelne kasum

225,7

184,5

+22,3

Kontserni konsolideeritud netotulu

152,0

115,4

+31,7

Vaba rahavoog

–83,9

209,6

–140,0

Omakapital

1 395,5

1 293,8

+7,9

Kapitalimahutus põhivarasse

160,3

130,7

+22,6

Uurimis- ja arendustegevus

233,4

217,6

+7,3

Bilansimaht

3 384,7

3 232,8

+4,7

Töötajate arv aruandluspäeval (30. september)

11 132

10 961

+1,6

 

Tulevikuväljavaade

CLAAS ootab ülemaailmsel põllumajandusmasinate turul 2019. majandusaastal stabiilset arengut, seda hoolimata piirkondlikust ebakindlusest. Edasiviivaks jõuks on jätkuv nõudlus professionaalse põllumajandustehnika järele. Peamine risk seisneb globaalsetes kaubanduskonfliktides, mis mõjutavad ka põllumajandustooteid. Seda turuhinnangut silmas pidades ootab CLAAS alanud majandusaastaks müügitulu, mis pisut ületab eelmise aasta taset, ja stabiilset maksueelset kasumit.

 

Fotol CLAASi juhatuse liikmed (vasakult) Bernd Ludewig, Hans Lampert ja Hermann Lohbeck