CLAAS näitab stabiilset arengut üldises ebakindlas turuolukorras

PRESSITEADE

Sumbunud õhustik ülemaailmsetel põllumajandusturgudel

CLAAS näitab stabiilset arengut üldises ebakindlas turuolukorras

  • Müük pisut üle eelmise aasta rekordtaseme
  • Maksueelne tulu languses
  • Kulutused teadus- ja arendustegevusele uuel kõrgusel
  • Väljavaated aastaks 2020: müügi mõõdukas kasv ja stabiilne sissetulekukäive

CLAAS, üks juhtivaid rahvusvahelisi põllutöömasinate tootjaid, näitas eelmise aastaga võrreldes pisut suuremat käivet 3,898 miljardit eurot (eelmisel aastal: 3,889 miljardit eurot). Maksueelne tulu langes 136 miljoni euroni (eelmisel aastal: 226 miljonit eurot).

„CLAAS näitas stabiilset arengut järjest negatiivsemaks muutuvas turukeskkonnas. Vaatamata ootuspärasele sissetulekukäibe langusele, hoidsime ettevõtet õigel kursil ja investeerisime süstemaatiliselt edasisesse digitaliseerimisse ja oma turupositsioonide laiendamisse,“ ütles CLAAS Grupi tegevjuht Thomas Böck.

Müük kasvas märkimisväärselt Prantsusmaal ja ülejäänud Lääne-Euroopas. Ida-Euroopas oli põhitegevuse areng jätkuvalt hästi, Saksamaal aga müük langes ilmastikuolude tõttu. Väljaspool Euroopat oli olukord segane üldine müük vähenes võrreldes eelneva aastaga.

Kulutused teadus- ja arendustegevusele jälle tõusuteel

Investeeringud teadus- ja arendustegevusse jõudsid uuele rekordtasemele - 244 miljonit eurot (eelmisel aastal: 233 miljonit eurot). 2019. aastal toodi keeruliste projektide tulemusel turule mitmeid olulisi uusi tooteid.  

Suvel esitletud uus LEXION kombain hoiab tänu oma mehaanika ja tarkvara täiuslikule sünteesile maailmas liidrikohta. Turuletuleku-eelsed masinad, mida on kasutanud põllumehed kogu maailmas, on näidanud, et uus LEXION suudab saagikoristuse tootlikkust märkimisväärselt tõsta. Agritechnical esitles CLAAS ainulaadset täisvedrustusega AXION TERRA TRAC poolroomiktraktorit. teravilja- ja söödakombainides juba kasutusel olev TERRA TRAC roomikusüsteem kaitseb pinnast ja teeb töö tänu oma suurele kontaktpinnale juhi jaoks mugavamaks. Tutvustati ka DataConnecti, mis on esimene tootjast sõltumatu cloud-to-cloud ehk tähisteta lahendus. Tulevikus saavad põllumehed vaadata kogu oma masinaparki ühe liidese kaudu, sõltumata sellest, kas seadmed on valmistanud CLAAS, John Deere või CNH Industrial.

„Loome uusi digitaalseid standardeid, mis ületavad ettevõtte piire, ja kinnitame sellega põllutöömasinate rolli innovatsiooni edasiviijana,“ ütleb Thomas Böck.

 

Suuremad investeeringud materiaalsesse põhivarasse

Investeeringud materiaalsesse põhivarasse kasvasid taas 125 miljoni euroni (eelmisel aastal: 113 miljonit eurot). Kevadel avas CLAAS Harsewinkeli peakorteris uue testimis- ja valideerimiskeskuse, mida kasutatakse uute komponentide toimivuse ja vastupidavuse testimiseks. Lisaks praegusele traktoritootmise moderniseerimisele Prantsusmaal on Saksamaa teraviljakombainide monteerimisjaamas käimas ettevalmistused sarnaseks moderniseerimiseks. Venemaal Krasnodaris on tootmises läbi viidud täiendavad lokaliseerimisprotsessid ning Saksamaal Hammis valmis kõrge laohoone, mis muudab rahvusvahelise varuosade tarnimise äri veelgi efektiivsemaks.

Töötajate arv on kogu maailmas tõusnud

30. septembri 2019 seisuga oli töötajate arv kogu maailmas pisut tõusnud ulatudes 11 448 töötajani (eelmisel aastal: 11 132). Saksamaal kasvas töötajate arv 3,9%, ulatudes 5503 töötajani (eelmisel aastal: 5295) ja Prantsusmaal kasvas see 2,4% ulatudes 2301 töötajani (eelmisel aastal: 2246), nende seas on palju uusi IT-spetsialiste ja insenere. Praktikantide arv suurenes kogu kontsernis 735-ni (eelmisel aastal: 714).

CLAAS Grupp arvudes

(IFRS)

2019

miljonites eurodes

2018

miljonites eurodes

Muutus, %

Müügitulu

3898,0

3889,2

+0,2

EBITDA

280,3

372,7

-24,8

Maksueelne tulu

135,7

225,7

39,9

Netotulu

96,3

152,0

-36,6

Vaba rahavoog

-138,2

-83,9

-64,7

Omakapital ja kohustused

1417,3

1395,5

+1,6

Kapitalikulud

125,4

113,3

+10,7

Teadus-ja arendustegevus

243,6

233,4

+4,4

Varad kokku

3531,9

3449,7

+2,4

Töötajate arv bilansipäeva seisuga(30.sept)

11 448

11 132

+2,8

Väljavaade

Käesoleval eelarveaastal 2020 ootab CLAAS globaalsetel põllumajandusturgude hoolimata piirkondlikus ebakindlusest stabiilset arengut. Rahvusvaheliste kaubanduskonfliktide süvenedes ja majanduse edasise aeglustumise ohtu arvestades ei saa välistada negatiivset mõju müügile ja sissetulekule. Hoolimata nendest suundumusest loodab CLAAS käesoleval eelarveaastal eelmise aasta sama perioodiga võrreldes väikest tõusu käibes ja stabiilset maksueelset tulu. Jõupingutused tõhususe suurendamiseks ja kulude püsivaks vähendamiseks jätkuvad ka käesoleval aastal ilma hingetõmbe pausi tegemata.

Teave CLAASi kohta

CLAAS (www.claas-group.com) on 1913. aastal asutatud pereäri ja üks maailma juhtiv põllumajandusmasinate tootja. Ettevõtte peakorter asub Saksamaal Nordrhein-Westfaleni liidumaal Harsewinkeli linnas. CLAAS on Euroopas teraviljakombainide turu liider. Samuti on ettevõte iseliikuvate söödahekseldite turuliider maailmas. Lisaks on põllumajandustehnika ülemaailmse edetabeli tipus CLAASi traktorid, põllumajanduspressid ja heinakoristusmasinad. Ettevõtte tootevalikusse kuulub ka uudne põllumajanduse infotehnoloogia. CLAAS annab kogu maailmas tööd enam kui 11 400 töötajale ning ettevõtte 2019. majandusaasta käive oli 3,8 miljardit eurot.