Žemdirbio vasara 2017

birželio 21 d. A. Stulginskio universiteto Bandymų stotyje (Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno r.) vyks mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų pristatymas. UAB Konekesko Lietuva pristatys CLAAS, LEMKEN, He-Va, BOGBALLE techniką. Kviečiame atvykti!

„Žemdirbio vasara 2017: Inovatyvios ūkininkavimo technologijos agroekosistemų tvarumui“

 

Programa

 

Renginio vieta – ASU Bandymų stotis

Renginio laikas – 2017 m. birželio 21 d.

 

900 – 930

Dalyvių registracija

930 – 950

Konferencijos atidarymas (ASU rektorius prof. dr. A. Maziliauskas, LR Žemės ūkio ministras B. Markauskas, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas prof. habil. dr. Z. Dabkevičius, LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis, Bandymų stoties direktorius prof. habil. dr. R. Velička)

950 – 1015

Kokie pokyčiai laukia Lietuvos žemės ūkio (dr. E. Makelis – LŽŪKT, G. Butkienė – LAS, prof. habil. dr. Z Dabkevičius – LMA)

1015 – 1040

Dar kartą apie žalinimą: taisyklės, jų pokyčiai, problemos ir geroji praktika (A. Karbauskas – LR ŽŪM, prof. dr. K. Romaneckas – ASU)

1040 – 1055

Inovatyvūs tarpiniai pasėliai – svarbi priemonė integruotoje žemdirbystėje (T. Beinoras – UAB „Agra Corporation“ gamybos direktorius)

1055 – 1110

Ilgalaikiai agroekosistemų augalų produktyvumo ir piktžolėtumo pokyčiai (prof. dr. V. Bogužas, doc. dr. D. Jodaugienė, prof. dr. A. Marcinkevičienė – ASU)

1110 – 1130

Daugianarių pasėlių panaudojimas ūkininkavimo tvarumui ir pelningumui užtikrinti (ūk. V. Genys, prof. dr. A. Marcinkevičienė – ASU)

1130 – 1150

Diskusijos

1150 – 1220

Kavos pertrauka

1220 – 1400

Technologinės inovacijos dabartinėmis ūkininkavimo sąlygomis – lauko eksperimentų pristatymas (ASU mokslininkai)

1400 – 1600

Naujausi inžineriniai sprendimai – moderniausios žemės ūkio technikos pristatymas ir demonstravimas

 

Informacija teikiama:

Prof. habil. dr. Rimantas Velička, tel. (8 37) 752 217, 8 687 86 019, el. p. rimantas.velicka@asu.lt

Dr. Zita Kriaučiūnienė, tel. (8 37) 752 377, el. p. zita.kriauciuniene@asu.lt

G. Butkienė, tel. (8 347) 38 412, el. p. giedre.butkiene@lzukt.lt