Jaunās servisa pakalpojumu cenas

Ar 2018 .gada 16.jūniju esam ieviesuši jaunas servisa pakalpojuma cenas.

Pēdējo reizi servisa izcenojumus pārskatījām 2016. gada pavasarī, pirms tam - 2014.gada vasaras sākumā. Kā redzams, nedarām to pārāk bieži, bet, ņemot vērā to, ka kopš 2016. gada ir pieaugušas servisā izmantojamo resursu cenas (šogad šajā ziņā īpaši izceļas ar autotransportu saistītās izmaksas – papildu nodevas, būtisks degvielas un apdrošināšanas cenu kāpums, kā arī tehniskās apkalpošanas izmaksu pieaugums, sadārdzinās arī servisa lietotie palīgmateriāli), šogad pārskatījām savu servisa pakalpojumu cenas.

Runājot par izcenojumu līmeni, gribam vērst uzmanību uz to, ka mūsu likmes ir jāskata kopumā, jo, piemēram, apkopes darbu likme ir salīdzinoši zema, jo  īpaši tad, ja tehnika ir nogādāta darbnīcā.

Mūsu pieeja jau vairākus gadus ir izteikti diferencēt sniegto servisa pakalpojumu cenas, lai pie apkopes klientam nebūtu jāpārmaksā uz remonta vai diagnostikas rēķina, kā tas būtu situācijā, ja likmes būtu pietuvinātas, neņemot vērā attiecīgā darba pašizmaksu.

Pamatojums virsstundu likmēm ir tas, ka virsstundas mēs kā godīgs nodokļu maksātājs saviem darbiniekiem vienmēr apmaksājam dubultā apmērā, un sezonas laikā nodrošinām dežūrrežīmu, kas arī prasa ievērojamu papildu finansējumu. Savu artavu dod arī izteiktais darbinieku trūkums  darbaspēka tirgū, kā arī tas, ka augstas kvalifikācijas speciālistu atalgojuma prasības arī ir pieaugušas.