Par ISO 50001 standarta ieviešanu SIA Konekesko Latvija

Vēlamies informēt savus klientus un pastāvīgos sadarbības partnerus par ISO 50001:2011 standarta sertificēšanas procesa uzsākšanu savā organizācijā.

Vēlamies informēt savus klientus un pastāvīgos sadarbības partnerus par ISO 50001:2011 standarta sertificēšanas procesa uzsākšanu  savā organizācijā.

Turpmāk, paredzot iepirkumus energopakalpojumiem, produktiem, iekārtām un enerģijai, kuriem ir vai var būt būtiska ietekme uz nozīmīgiem enerģijas pielietošanas veidiem vai jomām, iepirkumi tiks izvērtēti arī no energoefektivitātes izpildījuma viedokļa.

            Lai nodrošinātu atbilstību ISO 50001:2011, nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas mūs mudina samazināt enerģijas patēriņu, pēc iespējas saglabājot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, aicinām Jūs strādājot  mūsu uzņēmumā piedomāt par energoefektivitāti”.

            Tas īpaši attiecas uz turpmāk uzskaitītajiem aspektiem:

·      Racionāli izmantot elektroenerģiju: izejot no telpām, izslēgt apgaismojumu un elektroierīces, kuru darbināšana nav nepieciešama. Izvēlieties un lietojiet iespējami energoefektīvākus darbarīkus un aprīkojumu.

·      Atpūtas pārtraukuma laikā atslēgt procesā neiesaistītās iekārtas vai ierīces.

·      Taupīt ūdeni, lieki to netērējot.

·      Taupīt siltumenerģiju, neatstāt vaļā atvērtus logus un durvis apkures sezonā, telpu vēdināšanu veikt minimālu tam nepieciešamu laiku, ēku ārējās durvis neatstāt atvērtas ilgāk kā nepieciešams.

·      Maksimāli izmantot dabisko apgaismojumu, lietot mākslīgo apgaismojumu atbilstoši veicamajam darbam;

·      Veikt tehnoloģisko iekārtu darbības iestatījumu regulāru pārbaudi, lai tā atbilstu optimālai, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu.

·      Atcerēties, ka saspiestais gaiss ir ļoti dārgs enerģijas avots. Nelietot to bez pamatotas vajadzības. Nepieļaut saspiestā gaisa noplūdes.

 

Energopolitika

SIA "Konekesko Latvija" ieviešot Energopārvaldības sistēmu,  atbilstoši iespējām  plānos nepārtrauktu procesu uzlabošanu un plānoto mērķu sasniegšanu.

            Energopārvaldības sistēmas pilnveidošanas ietvaros, veicināsim mūsu personāla iesaisti, kā arī nepieciešamos apmācību un informācijas apmaiņas pasākumus saviem darbiniekiem un jebkurai personai, kas darbosies uzņēmumā vai uzņēmuma vārdā.

            Ieviešot un īstenojot energoefektivitāti veicinošus projektus, nodrošināsim tiem nepieciešamo atbalstu un resursus atbilstoši iespējām, kā arī veicināsim energoefektīvu produktu un pakalpojumu izmantošanu, ņemot vērā ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un patēriņu saistītās likumdošanas un citas saistošās prasības visā Energopārvaldības sistēmas darbības laikā.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību

SIA "Konekesko Latvija"

 

 24.04.2018.

 

ISO sertifikāts